Corpse

Lizard Dragon Priest

1450 hp 1320 exp Dopalacz doświadczenia
 • Doświadczenie premium 1980 Exp.
  • + Shared exp. 30% (2 vocs) - 1287 Exp.
  • + Shared exp. 60% (3 vocs) - 1056 Exp.
  • + Shared exp. 100% (4 vocs) - 990 Exp.
 • + Shared exp. 30% (2 vocs) - 858 Exp.
 • + Shared exp. 60% (3 vocs) - 704 Exp.
 • + Shared exp. 100% (4 vocs) - 660 Exp.
Wrażliwość
Ogień
-85%
Ziemia
Odporny
Śmierć
0%
Świętość
0%
Lód
0%
Energia
0%
Fizyczne
0%
Podtopienie
0%
Leczenie
0%
Paraliż
Niemożliwe
Ataki
Rodzaj ataku: Z dystansu Lista ataków:
Melee (0-50) Stalagmite (20 hp/turn)
Fireball (125-190)
Wysysanie Życia
Wysysanie Many
Samoleczenie: 200-330
Negatywne efekty:
 • Zatrucie
Zachowanie i Zdolności
Prędkość 128 Zbroja 22
Używa przyspieszenia Zmienia cel
Staje się niewidzialny Da się przesunąć
Wykrywa niewidzialnych Porusza przedmioty
Można zablokować spawn Ucieka gdy bliski śmierci
Chodzi po fieldach:
Energia:
Ziemia:
Ogień:
Przywołuje:
Dodatkowe informacje
Można przywołać
Można zauroczyć
Można się przemienić
Można oskurować Lizard Leather
Dodane w patchu 8.54 (Zao)
Cyclopedia
Uroki 25
Zabić aby odblokować 50/500/1000
Trudność Średnie
Występowanie Powszechny
Kategoria w Tibii Reptile
Dźwięk:
 • I ssssmell warm blood!
Pokrewne Questy
Nazwa Szansa wypadnięcia
Gold Coin Gold Coin Powszechne
Dragon Priest's Wandtip Dragon Priest's Wandtip Niepowszechny
Strong Mana Potion Strong Mana Potion Niepowszechny
Great Mana Potion Great Mana Potion Niepowszechny
Wand of Inferno Wand of Inferno Sporadyczny
Platinum Coin Platinum Coin Sporadyczny
Small Amethyst Small Amethyst Sporadyczny
Focus Cape Focus Cape Rzadkie
Life Ring Life Ring Rzadkie
Terra Rod Terra Rod Rzadkie
Zaoan Shoes Zaoan Shoes Rzadkie
Yellow Gem Yellow Gem Rzadkie
Lizard Leather Lizard Leather Rzadkie
Bunch of Ripe Rice Bunch of Ripe Rice Rzadkie
Lizard Scale Lizard Scale Rzadkie
Zaoan Robe Zaoan Robe Bardzo rzadki
Nazwa
Lizards
Poziom Rycerz Paladyn Mag Druid
Ornate Shield 130 You see an ornate shield (Def: 36, protection physical +5%).
Prismatic Shield 150 You see a prismatic shield (Def: 37, shield fighting +2, protection physical +4%).
Dragon Robe 75 You see a dragon robe (Arm: 12, protection fire +12%, ice -12%).
Dwarven Armor 0 You see a dwarven armor (Arm: 10, protection physical +5%).
Earthborn Titan Armor 100 You see an earthborn titan armor (Arm: 15, axe fighting +2, protection earth +5%, fire -5%).
Fireborn Giant Armor 100 You see a fireborn giant armor (Arm: 15, sword fighting +2, protection fire +5%, ice -5%).
Gill Coat 150 You see a gill coat (Arm: 12, magic level +1, protection earth +10%, fire -10%).
Greenwood Coat 75 You see a greenwood coat (Arm: 12, protection earth +12%, fire -12%).
Lavos Armor 60 You see a lavos armor (Arm: 13, protection fire +3%, ice -3%).
Magma Coat 50 You see a magma coat (Arm: 11, protection fire +8%, ice -8%).
Molten Plate 75 You see a molten plate (Arm: 13, protection fire +7%, ice -7%).
Ornate Chestplate 200 You see an ornate chestplate (Arm: 16, shield fighting +3, protection physical +8%).
Prismatic Armor 120 You see a prismatic armor (Arm: 15, speed +15, protection physical +5%).
Royal Draken Mail 100 You see a royal draken mail (Arm: 16, shield fighting +3, protection physical +5%).
Royal Scale Robe 100 You see a royal scale robe (Arm: 12, magic level +2, protection fire +5%).
Swamplair Armor 60 You see a swamplair armor (Arm: 13, protection earth +3%, fire -3%).
Terra Mantle 50 You see a terra mantle (Arm: 11, protection earth +8%, fire -8%).
Zaoan Robe 60 You see a zaoan robe (Arm: 11, protection fire +10%, ice -10%).
Dwarven Legs 0 You see a dwarven legs (Arm: 7, protection physical +3%).
Gill Legs 150 You see a gill legs (Atk: 7, magic level +1, protection earth +8%, fire -8%).
Magma Legs 40 You see a magma legs (Arm: 8, protection fire +6%, ice -6%).
Ornate Legs 185 You see an ornate legs (Arm: 8, protection physical +5%).
Prismatic Legs 150 You see a prismatic legs (Arm: 8, distance fighting +2, protection physical +3%).
Terra Legs 40 You see a terra legs (Arm: 8, protection earth +6%, fire -6%).
Zaoan Legs 0 You see a zaoan legs (Arm: 8, protection physical +2%).
Depth Calcei 150 You see a depth calcei (Arm: 3, speed -5, protection physical +5%).
Dragon Scale Boots 70 You see a dragon scale boots (Arm: 3, protection fire +3%, ice -3%).
Firewalker Boots 130 You see a firewalker boots (Arm: 2, protection fire +90%).
Guardian Boots 70 You see a guardian boots (Arm: 3, protection physical +2%, holy -2%).
Magma Boots 35 You see a magma boots (Arm: 2, protection fire +5%, ice -5%).
Terra Boots 35 You see a terra boots (Arm: 2, protection earth +5%, fire -5%).
Cobra Crown 0 You see a cobra crown (Arm: 3, magic level +2, protection earth +5%, fire -5%).
Dwarven Helmet 0 You see a dwarven helmet (Arm: 6, protection physical +2%).
Gill Gugel 150 You see a gill gugel (Arm: 5, magic level +2, protection earth +6%, fire -6%).
Magma Monocle 0 You see a magma monocle (Arm: 5, protection fire +4%, ice -5%).
Prismatic Helmet 150 You see a prismatic helmet (Arm: 9, shield fighting +1, protection physical +5%).
Terra Hood 0 You see a terra hood (Arm: 5, protection earth +4%, fire -5%).
Zaoan Helmet 0 You see a zaoan helmet (Arm: 9, protection physical +5%).
Mage's Cap 0 You see a mage's cap (Arm: 3, protection fire +4%).
Fire Bomb Rune 27 You see a fire bomb rune ( protection fire +1%).
Rubber Cap 70 You see a rubber cap (Arm: 5, magic level +1, protection earth +3%, fire -3%).
Glooth Blade 75 You see a glooth blade (Atk: 39, Def: 1, protection earth +26%).
Glooth Amulet 75 You see a glooth amulet ( protection fire +10%, ice +10%, earth +10%, death +10%, holy +10%, energy +10%, physical +10%).
Glooth Cape 40 You see a glooth cape (Arm: 9, protection earth +5%, fire -5%).
Metal Spats 50 You see a metal spats (Arm: 1, protection physical +1%).
Crude Umbral Spellbook 75 You see a crude umbral spellbook (Def: 14, magic level +1, protection fire +2%, ice +2%, earth +2%, energy +2%).
Umbral Spellbook 150 You see an umbral spellbook (Def: 16, magic level +2, protection fire +3%, ice +3%, earth +3%, energy +3%).
Umbral Master Spellbook 250 You see an umbral master spellbook (Def: 20, magic level +4, protection fire +5%, ice +5%, earth +5%, energy +5%).
Might Ring 0 You see a might ring ( protection fire +20%, ice +20%, earth +20%, death +20%, holy +20%, energy +20%, physical +20%).
Prismatic Ring 120 You see a prismatic ring ( protection energy +8%, physical +10%).
Bonfire Amulet 0 You see a bonfire amulet ( protection fire +40%, physical +60%).
Dragon Necklace 0 You see a dragon necklace ( protection fire +8%).
Elven Amulet 0 You see an elven amulet ( protection fire +5%, ice +5%, earth +5%, death +5%, holy +5%, energy +5%, physical +5%).
Gill Necklace 150 You see a gill necklace ( protection earth +10%, physical +15%).
Leviathan's Amulet 80 You see a leviathan's amulet ( protection ice +40%, physical +60%).
Magma Amulet 60 You see a magma amulet ( protection fire +20%, ice -10%).
Prismatic Necklace 150 You see a prismatic necklace ( protection energy +15%, physical +10%).
Protection Amulet 0 You see a protection amulet ( protection physical +6%).
Sacred Tree Amulet 80 You see a sacred tree amulet ( protection earth +40%, physical +60%).
Shockwave Amulet 80 You see a shockwave amulet ( protection energy +40%, physical +60%).
Silver Amulet 0 You see a silver amulet ( protection earth +10%).
Stone Skin Amulet 0 You see a stone skin amulet ( protection death +80%, physical +80%).
Terra Amulet 60 You see a terra amulet ( protection earth +20%, fire -10%).
Goo Shell 0 You see a goo shell (Arm: 12, protection earth +2%, fire -2%).
Spellbook of Vigilance 130 You see a spellbook of vigilance (Def: 20, magic level +3, protection earth +3%, fire -3%).
Furious Frock 130 You see a furious frock (Arm: 12, magic level +2, protection fire +5%).
Fur Armor 50 You see a fur armor (Arm: 11, protection ice +5%, earth +5%).
Test Item 7 You see a test item (Range: 5, Atk: 78, Def: 2 +8, Hit: %6, magic level +1, sword fighting +2, club fighting +3, axe fighting +4, distance fighting +6, shield fighting +7, fist fighting +5, speed +8, critical hit chance +1%, critical extra damage +1%, hit points leech chance +1%, hit points leech amount +1%, mana leech chance +1%, mana leech amount +1%, protection fire +1%, ice +2%, earth +3%, death +4%, holy +5%, energy +7%, physical +9%, drowing +6%).
Fireheart Cuirass 200 You see a fireheart cuirass (Arm: 18, sword fighting +4, protection fire +8%, ice -8%).
Earthheart Cuirass 200 You see an earthheart cuirass (Arm: 18, sword fighting +4, protection earth +8%, fire -8%).
Earthheart Hauberk 200 You see an earthheart hauberk (Arm: 18, axe fighting +4, protection earth +8%, fire -8%).
Earthheart Platemail 200 You see an earthheart platemail (Arm: 18, club fighting +4, protection earth +8%, fire -8%).
Earthmind Raiment 200 You see an earthmind raiment (Arm: 15, magic level +4, protection earth +8%, fire -8%).
Earthsoul Tabard 200 You see an earthsoul tabard (Arm: 18, distance fighting +4, protection earth +8%, fire -8%).
Fireheart Hauberk 200 You see a fireheart hauberk (Arm: 18, axe fighting +4, protection fire +8%, ice -8%).
Fireheart Platemail 200 You see a fireheart platemail (Arm: 18, club fighting +4, protection fire +8%, ice -8%).
Firemind Raiment 200 You see a firemind raiment (Arm: 15, magic level +4, protection fire +8%, ice -8%).
Firesoul Tabard 200 You see a firesoul tabard (Arm: 18, distance fighting +4, protection fire +8%, ice -8%).
Enchanted Werewolf Amulet 0 You see an enchanted werewolf amulet (Arm: 2, protection physical +3%).
Enchanted Werewolf Helmet (Axe) 100 You see an enchanted werewolf helmet (Arm: 9, axe fighting +1, protection physical +4%).
Enchanted Werewolf Helmet (Club) 100 You see an enchanted werewolf helmet (Arm: 9, club fighting +1, protection physical +4%).
Enchanted Werewolf Helmet (Distance) 100 You see an enchanted werewolf helmet (Arm: 9, distance fighting +1, protection physical +4%).
Enchanted Werewolf Helmet (Magic) 100 You see an enchanted werewolf helmet (Arm: 9, magic level +1, protection physical +4%).
Enchanted Werewolf Helmet (Sword) 100 You see an enchanted werewolf helmet (Arm: 9, sword fighting +1, protection physical +4%).
Collar of Red Plasma 150 You see a collar of red plasma (sword fighting +4, club fighting +4, axe fighting +4, protection physical +5%).
Ring of Red Plasma 100 You see a ring of red plasma (sword fighting +3, club fighting +3, axe fighting +3, protection physical +3%).
Swan Feather Cloak 60 You see a swan feather cloak (Arm: 12, speed +10, protection earth +12%, energy +12%).
Sun Catcher 0 You see a sun catcher ( protection fire +5%).
Wooden Spellbook 80 You see a wooden spellbook (Def: 16, magic level +2, protection earth +5%).
Foxtail Amulet 100 You see a foxtail amulet (Arm: 2, protection physical +5%).
Gnome Shield 200 You see a gnome shield (Def: 38, shield fighting +2, protection energy +8%, physical +6%, ice -2%).
Falcon Bow 300 You see a falcon bow (Range: 6, Atk: 7, Hit: %5, distance fighting +2, protection fire +5%).
Falcon Circlet 300 You see a falcon circlet (Arm: 8, magic level +2, protection fire +9%).
Falcon Coif 300 You see a falcon coif (Arm: 10, distance fighting +2, shield fighting +2, protection fire +10%, physical +3%).
Falcon Escutcheon 300 You see a falcon escutcheon (Def: 40, protection fire +15%, physical +7%).
Falcon Greaves 300 You see a falcon greaves (Arm: 10, sword fighting +3, club fighting +3, axe fighting +3, distance fighting +3, protection ice +7%, physical +7%).
Falcon Longsword 300 You see a falcon longsword (Atk: 54, Def: 34, sword fighting +4, protection earth +10%).
Falcon Plate 300 You see a falcon plate (Arm: 18, shield fighting +4, protection physical +12%).
Falcon Shield 300 You see a falcon shield (Def: 39, protection fire +10%, physical +6%).
Falcon Wand 300 You see a falcon wand (magic level +3, protection fire +8%).
Sulphurous Demonbone 80 You see a sulphurous demonbone (Atk: 46, Def: 40, protection fire +3%).
Rotten Demonbone 80 You see a rotten demonbone (Atk: 46, Def: 40, protection earth +3%).
Enchanted Pendulet 180 You see an enchanted pendulet (Arm: 2, distance fighting +3, protection energy +18%, physical +5%).
Living Vine Bow 180 You see a living vine bow (Range: 6, Atk: 6, Hit: %4, distance fighting +1, protection earth +4%).
Living Armor 180 You see a living armor (Arm: 13, magic level +2, protection earth +12%, fire -5%).
Pair of Dreamwalkers 180 You see a pair of dreamwalkers (Arm: 2, magic level +1, protection earth +8%).
Brain in a Jar 180 You see a brain in a jar (Def: 19, magic level +3, protection earth +7%).
Enchanted Sleep Shawl 180 You see an enchanted sleep shawl (Arm: 3, distance fighting +3, protection earth +24%, physical +7%).
Shoulder Plate 180 You see a shoulder plate (Arm: 26, magic level +3, protection earth +6%, physical +2%).
Rainbow Necklace 220 You see a rainbow necklace (Arm: 2, protection fire +6%, physical +3%, ice -5%).
Bear Skin 230 You see a bear skin (Arm: 16, magic level +4, protection earth +11%, fire -2%).
Blister Ring 220 You see a blister ring ( protection fire +6%).
Cobra Boots 220 You see a cobra boots (Arm: 3, speed +10, protection physical +6%).
Cobra Hood 270 You see a cobra hood (Arm: 9, sword fighting +1, club fighting +1, axe fighting +1, protection physical +5%).
Winged Boots 220 You see a winged boots (Arm: 2, distance fighting +1, speed +15, protection earth +7%).
Terra Helmet 230 You see a terra helmet (Arm: 9, sword fighting +2, club fighting +2, axe fighting +2, protection earth +5%, physical +5%).
Enchanted Theurgic Amulet 220 You see an enchanted theurgic amulet (Arm: 2, magic level +3, protection earth +14%, physical +3%).
Fabulous Legs 225 You see a fabulous legs (Arm: 9, sword fighting +2, club fighting +2, axe fighting +2, distance fighting +2, protection fire +2%, physical +4%).
Ghost Chestplate 230 You see a ghost chestplate (Arm: 17, distance fighting +2, protection physical +3%).
Ring of Souls 200 You see a ring of souls ( protection death +7%, physical +2%).
Rainbow Amulet 220 You see a rainbow amulet (Arm: 3, protection fire +6%, physical +5%, ice -10%).
No comments
w 27 Mar 2016, 20:14
w 29 Nov 2016, 22:38
w 01 Feb 2016, 04:18
w 10 Jun 2016, 20:59

Contribute

Przy pisaniu komentarzy miejcie na uwadze:

 • Twój komentarz musi być w języku Polskim, inaczej zostanie usunięty.
 • Musisz być pewny, że to co piszesz jest prawdziwe zanim zdecyduje się to dodać.
 • W celu szybszych odpowiedzi prosimy o zadawanie pytań na naszym forum.
 • Nie jesteś pewny jak wstawiać komentarze? Sprawdź nasz poręczny poradnik.


Przeszukuj swoje zdjęcia używając poniższego formularza.

 • Im lepsza jakość tym lepiej!
 • Przeczytaj porady i triki dotyczące tworzenia dobrego screenshota.
 • Miej na uwadze, że Twój screenshot nie będzie od razu widoczny, gdyż musi zostac zaakceptowany przez członków zespołu.
Dodaj screenshot

Po prostu wstaw link do filmu poniżej i wciśnij "Prześlij". Upewnij się że przeczytałeś nasz poradnik jak przesyłać pliki wideo.

Filmy tylko z serwisu YouTube


Uzupełniając informacje zwrotne miejcie na uwadze:

 • Wasze informacje zwrotne muszą być w języku Polskim, inaczej nie będą brane pod uwagę.
 • Musisz być pewny, że to co piszesz jest prawdziwe zanim zdecyduje się to dodać.
 • Jeżeli chcielibyście pomóc w rozwoju bazy danych i zmieniać informacje na tej stronie, możecie to zrobić tutaj.
 • Możecie przeglądać historie monster tutaj.Disclaimer:

We uses cookies to give you the most and relevant experience. We use Google cookies for traffic analyse and advertisments.

From begin ads are not personalized, if you would like to change it please agree on that by hitting button "I agree on personalised ads", otherwise please close the window or just start using a page.

For further information please visit privacy policy page where you can always remove your agreement.

I agree on personalised ads
Close